Tractament d’ozó

Neteja amb ozó ambiental a Barcelona

NETEJA AMB OZÓ

L’ozó és un derivat de l’oxigen i la seva molècula està formada per tres àtoms d’oxigen. Donat el seu gran poder oxidant és capaç de realitzar una tasca desinfectant molt més eficaç que la que realitza el cloro.

Limalim ofereix tractaments de xoc (on deixem actuar l’aparell durant tota una nit per tal que l’estança quedi completament higienitzada) o bé oferim la venda directa de l’aparell que li permetrà higienitzar l’ambient quan ho necessiti.

Només endollant un aparell aconseguirà una millor qualitat de vida amb els següents beneficis:

  • Eliminar males olors provocades per tabac, desguassos, animals, productes químics, etc.
  • Eliminar bacteris i gèrmens de l’ambient i dels materials que els alberguen (cortines, tapissats, catifes, moquetes, etc.)
  • Eliminar els àcars de matalassos i coixins
  • Eliminar la sensació d’aire enrarit

Per a més informació descarregui aquest PDF o contacteu amb nosaltres i l’informarem més detalladament.

img-ozono-ok