NETEJA DE PARKINGS

Neteja de pàrquings a Barcelona

Per a una neteja eficaç dels Pàrquings s’utilitzen els productes i maquinàries de neteja que estan científicament estudiades per a les diferents superfícies que es van a tractar. El nostre personal té anys d’experiència i passen una prova de selecció on es revisa la seva experiència i les seves aptituds personals.

S’utilitzen màquines i productes especials per als diferents tipus de superfícies a tractar permetent una neteja eficaç sense agredir la superfície, tant en els sòls de rajoles com a sòls més rugosos propis d’interiors de garatges. Els nostres operaris són de total confiança i estan formats per netejar tant taques de greix fins a realitzar polits i abrillantats.

img-servicios-residencias


Altres serveis de neteja de Limalim