NETEJA DE LABORATORIS BARCELONA

Neteja i desinfecció de laboratoris

Com pel que fa a qualsevol altre aspecte de les activitats del Laboratori , la responsabilitat de les operacions de neteja s’ha de definir clarament. Tant el personal de la neteja com el del Laboratori hauran de tenir instruccions precises sobre les seves obligacions respectives en relació amb:
  • La neteja dels sòls, superfícies verticals (per exemple armaris, parets, finestres i portes), superfícies horitzontals (per exemple superfícies de treball, prestatgeries)
  • Control del contingut de refrigeradors, congeladors, campanes de fums, magatzems de temperatura regulada, etc.
  • Comprovació del funcionament de l’equip de condicionament d’aire i extracció de pols i de les campanes de fums.
  • Lluita contra les plagues.
img-servicios-residencias
El programa de garantia de la qualitat inclourà tant plans de treball com registres d’observacions i de mesures necessàries / adoptades que incloguin les operacions de neteja d’aquesta índole.

Altres serveis de neteja de Limalim