PROCEDIMENT EN LA NETEJA PER ELIMINAR EL COVID19

PROCEDIMENT EN LA NETEJA PER ELIMINAR EL COVID19

obri tot, utilitzar els guants per a la neteja
– Aplicar en els banys i lavabos desinfectants com pot ser el lleixiu
– Netejar les taules amb productes desinfectants com l’alcohol o aigua amb detergent
– Netejar els elements com telèfons, teclats, ratolins, etc. amb desinfectants i baieta molt ben escorreguda
– Els punts d’accés a les instal·lacions de el client, són punts de major perill de contagi, de manera que els poms de les portes han de netejar i desinfectar cada vegada que es
realitzi el servei de neteja
– A les zones de l’Office, haurà de netejar a fons tota la superfície, incloent cafeteres, neveres, màquines d’aigua, etc.
– Les papereres s’hauran de netejar i desinfectar amb aigua i detergent
– Els paviments hauran de fregar amb aigua i detergent
– Per a una major desinfecció ambiental i de les superfícies, aconsellem fer un tractament de xoc amb OZÓ, que deixa l’ambient lliure de gèrmens