COM HA DE SER UNA BONA EMPRESA DE NETEJA

COM HA DE SER UNA BONA EMPRESA DE NETEJA

En els últims anys s’han creat moltes empreses de neteges, que ofereixen uns preus molt baixos per aconseguir clients. El que la gent no sap, és que aquestes empreses no estan complint amb la llei laboral vigent, i en cas de demanda, o pitjor, en cas d’accident d’un treballador, el client serà responsable subsidiàriament. Això que vol dir, un treballador si no rep el salari que li pertany segons el Conveni Col·lectiu de la Neteja, i pels treballs que exerceix, el seu advocat, demandarà l’empresa de neteja per no complir amb els drets del treballador ia l’empresa on està prestant els serveis de neteja, ja que el client, té l’obligació d’assegurar, que es compleix la normativa.
Per aquest motiu és important que quan es contracta un servei de neteja, se sol·liciti:
– Estar a corrent de pagament a la Seguretat Social
– Estar a corrent de pagament en Hisenda
– Documentació de Prevenció de Risc
– Documentació de l’Acord de Confidencialitat i complir amb la normativa LOPD
– Els TC2
Bàsicament aquesta és la documentació que s’ha de tenir. Els TC2 és sobretot per comprovar que s’està cotitzant en l’Epígrafe que correspon i per les hores que realitza el treballador. Moltes d’aquestes empreses, el que fan és cotitzar pel Règim del Servei domèstic o no donen d’alta al treballador, per totes les hores que realitza. Si fa una jornada de 40 hores setmanals, el donen d’alt per 20 hores.
Quan un client ens comenta que ha rebut una oferta molt més econòmica del que està pagant amb nosaltres, i depenent de la quantitat que ens indica, ja veiem que la quantitat no cobreix ni el salari del treballador. Però és molt difícil explicar-li a una persona, que segueixi pagant un preu amb totes les garanties, i pot pagar pel servei principal, que és la neteja, un preu molt més baix, però SENSE GARANTIES. LITERALMENT ES LA JUGA. En la neteja tot és mà d’obra, i fer una bona selecció de les persones que es tenen en plantilla és molt important. El nostre personal es compon sobretot de persones que vénen recomanades i s’hagi comprovat que siguin persones responsables i respectuoses.
A més una bona empresa de neteja no només compleix amb les normatives vigents, sinó té informat i format al seu personal contínuament, els productes de neteja que s’utilitzen, no danyen al medi ambient i no són nocius per a les persones, la maquinaria que s’utilitza és d’última generació, hi ha una infraestructa, hi ha unes oficines on acudir i ser atesos en tot moment, el que és una seguretat tant per al treballador com per al client.
En el nostre sector també hi ha multinacionals, que donen tot tipus de serveis a part dels treballs de neteja. El que passa amb aquestes empreses, dit per clients que han estat treballant amb elles, és que el tracte és no és personal. Quan tenen un problema el marge de maniobra és molt gran. Nosaltres que som una empresa mitjana, tenim un marge de maniobra molt ràpid. És a dir, el client pot contactar en tot moment amb la persona, que és responsable ell. En cas de necessitar consumibles com paper WC, etc., es fa el lliurament el mateix dia, o com a molt tard l’endemà. En cas de tenir una emergència, s’atén el problema immediatament. L’atenció i solució des de l’oficina, és ràpida i personalitzada.
A l’hora de contractar un servei de neteja, és important confiar en l’empresa que es contracta, i sobre tot, saber que s’està en bones mans i tenir la certesa que qualsevol problema, li serà solucionat.