VOLTA AL PASSAT AMB LA NETEJA DE VIDRES A LES NOVES CONSTRUCCIONS

VOLTA AL PASSAT AMB LA NETEJA DE VIDRES A LES NOVES CONSTRUCCIONS

En molts aspectes hem millorat amb els anys, però no obstant això en altres aspectes, hem retrocedit a l’edat mitjana.
Una d’elles, és la neteja dels vidres, finestres en les noves construccions. Si en les construccions tradicionals, és molt simple, netejar les finestres i els seus vidres, que ho pot fer una netejadora, sense una preparació específica, no passa el mateix, en les noves edificacions.
Si parlem d’habitatges unifamiliars, ens trobem amb uns finestrals enormes, que la senyora de la casa o a l’assistenta, li suposa una gran dificultat per arribar a certa altura i deixar-los lliures de marques. D’altra banda, hi ha els edificis nous per a oficines, que, en la majoria dels casos, no poden obrir-se per seguretat, el que implica haver de netejar aquests cristalls per la part exterior, utilitzant una gòndola o penjant-per la façana com un alpinista . Per segons que finestrals, també es pot utilitzar una grua amb braç articulat. Però si col·loca la grua damunt d’una vorera, s’han de sol·licitar els permisos municipals necessaris, que fins i tot requereix d’un estudi per part d’un arquitecte, per certificar que aquest vehicle no va a danyar la calçada. Si es necessita utilitzar-la en l’interior d’un edifici, és molt difícil, que dit edifici disposi d’una porta prou gran, perquè pugui passar la grua. A l’hora de construir els edificis, en la majoria dels casos, no s’han tingut en compte totes aquestes dificultats.
Per això, les empreses de neteja estan formant i informant contínuament al seu personal, per poder fer front a les noves necessitats.
A més, s’estan utilitzant productes innovadors i específics per a la neteja dels vidres, que eviten que la brutícia s’adhereixi amb facilitat. És una espècie de repel·lent de la brutícia. Amb aquest mètode el que s’aconsegueix, és allargar la periodicitat del servei.
Després s’ha posat de moda col·locar claraboies en els edificis. Una altra dificultat més. Si l’accés a la mateixa no suposa dificultats, per la part exterior serà fàcil netejar-la, el problema vindrà quan s’hagi de netejar la part interior. Per a això també caldrà enganxar-se a uns ganxos de seguretat que han d’estar col·locats en llocs estratègics i que s’hauran instal·lat en finalitzar la construcció. L’Especialista o Especialistes que netegin la claraboia, han d’estar formats com a escaladors per a treballs d’alçada. La dificultat per accedir a la superfície interior amb els estris necessaris és gran, i els operaris han de disposar dels coneixements necessaris per realitzar aquests treballs.
També hi ha els ascensors de vidre transparent que s’han posat molt de moda. Aquests ascensors s’han de veure sempre nets, sinó semblarà que tot l’edifici està brut. Per la part interior, no hi ha problemes, però per netejar la part exterior, la neteja s’haurà de fer conjuntament amb un tècnic de l’empresa de l’ascensor, perquè vagi parant l’ascensor tram per tram, col·locant-se un especialista nostre sobre de la cabina del ascensor.
En resum, els nous edificis són molt bonics, i deixen entrar molta claredat, però aporten moltes altres dificultats, tant per als seus habitants com per a les persones que han de mantenir-los.