Fa uns dies, estava esperant a la cua del banc, que últimament sol durar molt de temps i va donar la casualitat, que en plena ocupació del banc, s’estava realitzant la neteja de la sucursal. Em va estranyar que a les 12 hores es fes aquest servei, ja que és impossible poder realitzar-bé. Com vaig estar més de 30 minuts a la cua, vaig poder observar com s’efectuava el servei, ja que va ser el temps, que dedico la netejadora al servei.
Primer pas una baieta per les taules que no estaven ocupades, és a dir en aquesta oficina 1, ja que aquest dia la persona que ocupa normalment aquesta taula, tenia festa. Únicament pas la baieta per la superfície de la taula, però ni laterals, ni calaixos, ni per sota. La cadira ni la toco. Després pas la mateixa baieta per la impressora que comparteixen tots. A continuació es va anar a la cambra que tenia dins, i va sortir amb una mopa, i comença a passar la mopa pel paviment del banc sense poder accedir a les cantonades. Evidentment ens vam haver de apartar tots perquè pogués passar-la. Torna a desaparèixer al seu quart i apareix amb un pal de fregar mullat, i es posa a fregar la part exterior del banc, pedrís i vorera. En acabar, amb el mateix moche, es posa a fregar el paviment interior (sense canviar el mocho i sense haver-ho almenys esbandit), zona del caixer i posteriorment zona on estàvem tots.
A continuació torna a desaparèixer i surt ja amb roba de carrer i s’acomiada.
Vaig tenir la impressió que l’agència bancària estava més bruta després del servei que abans.
Per descomptat, no entenc perquè es fa el servei a les 12 hores i no abans. Per exemple, a primera hora, quan encara no han entrat els clients. Els treballadors del banc, estan ja a les 8.00 hores a l’oficina i no s’obre cara al públic fins a les 8.30 hores. Crec que durant aquest horari avançaria molt més que les 12 hores.
Les zones que van quedar sense tocar, van ser taules en general, portes i marcs, divisores i marcs, caixer, ordinadors, pantalles i teclats, estris en general que estan a les taules, columnes, interruptors, etc. etc. entenc que al lavabo li dedicaria el temps suficient per netejar-lo i desinfectar-(com està dins, no vaig poder jutjar-lo, però el temps fins als 30 min. deboó estar al WC).
La veritat que em sembla lamentable, que els bancs, que no deixen de ser empreses que generen uns bons beneficis, vulguin estalviar en aquest servei. No fent bé la neteja, en poc temps, l’oficina envelleix, i costa molt més renovar que mantenir-la. A més amb aquest servei deficient, és com si, li donés igual el client, que som els que tenim els comptes amb ells i els fem guanyar diners.
Al final treballes amb bancs, en els quals puguis tenir un tracte personal i personalitzat, i t’adones que no reps ni el tracte personal ni …., Dóna ganes de treballar amb bancs que no tinguin oficines.