NETEJA DE NEVERAS

NETEJA DE NEVERAS

Les neveres requereixen que es netegin contínuament ja que és un magatzem d’aliments d’ús continuat. A nivell domèstic, diàriament es repassen les zones que s’hagin embrutat amb una baieta ecològica ben escorreguda, i si haguessin restes de greix o brutícia, es netejarà la zona amb detergent anti-greix (tipus fairy) i tot seguit es passarà la baieta mullada. Però és aconsellable fer una neteja a fons setmanalment amb detergents antisèptics, i posteriorment fer un tractament d’ozó que deixarà el cubicle dels aliments totalment lliure de bacteris.
A nosaltres ens diuen sobretot Restaurants, Supermercats, Hospitals, etc. que tenen neveres i congeladors de grans dimensions, el manteniment no es realitza de forma correcta, i quan contacten amb nosaltres, és perquè les parets i prestatgeries de les mateixes, estan molt deixades i brutes.
En aquests casos es realitza una neteja a fons amb detergents específics i antisèptics, que no danyen la superfície dels electrodomèstics, i tot seguit es realitza un tractament d’ozó, per eliminar absolutament qualsevol bestiola existent.
Tornant al tractament d’ozó, hi ha aparells d’ozó que es col·loquen a les neveres, la funció no només és eliminar bacteris, sinó eviten que es barregin les olors dels diferents aliments, és a dir no hi ha olors. Observaran, que en molts establiments d’aliments congelats, com “La Sirena”, ja han col·locat aquests aparells d’ozó, per eliminar olors.
Després també hi ha les neveres dels hospitals i clíniques, on es dipositen els cadàvers. Aquestes dependències han de ser netejades i desinfectades molt bé, ja que, depenent del motiu de la defunció, és important que les possibles infeccions no s’expandeixin. Fins i tot els estris que s’utilitzen en aquestes estades han de ser desinfectats.
Mai han pensat com són les sales refrigerades dels vaixells pesquers o de les navilieres d’oci, on els aliments s’han de conservar durant llargs períodes de temps. En els primers emmagatzemen tot el peix durant dies en caixes i quan arriben a port les descarreguen i en els segons, s’han d’emmagatzemar aliments durant dies per cobrir les necessitats de les cuines i alimentar passatgers i tripulants. Els vaixells pesquers es netegen bé amb productes desinfectants, però no presten atenció, d’eliminar olors. En els vaixells de creuers i oci, si se centren en aquest punt, ja que, si els magatzems d’aliments comencen a fer pudor, tindrien gran problema. Aquestes neveres es mantenen netes durant el creuer i un cop finalitzat el trajecte, les zones d’emmagatzematge i frigorífics es netegen a fons amb productes específics i s’acaben de desinfectar amb tractaments d’ozó, per deixar-los lliures de bacteris i olors.
De nou parlem del tractament d’ozó com una eina complementària i molt útil en la neteja. Nosaltres ho aconsellem en moltes ocasions, però les persones encara són reticents, pensem pel gran desconeixement que hi ha sobre aquest tema.