VEHICLES PER AL MATERIAL DE NETEJA

VEHICLES PER AL MATERIAL DE NETEJA

Sembla mentida que una eina com el vehicle que utilitzen els nostres Especialistes, pot tenir tanta influència i no ho sembla. La nostra empresa fa temps que va decidir que la seva flota fora de Renting, perquè cada 4 anys quedés renovada. És molt important la primera impressió. Si arribes a un client amb un vehicle atrotinat, el primera que pensaran, és que les persones que porten una furgoneta així, i l’empresa no poden ser bons professions.
Una furgoneta neta, moderna i amb el logotip i amb la WEB de l’empresa, transmetrà, FIABILITAT. I aquest és el missatge que volem transmetre. A més del que s’aprecia des de l’exterior, l’interior, per descomptat que és encara més important. Un vehicle ordenat, dipositant tots els productes en caixes transparents, i per tipus de productes, o utillatge (com draps, baietes, mochos, raspalls, etc.) facilita l’accessibilitat als operaris. En els laterals es col·loquen guies per poder deixar els pals d’escombres, motxos, mopes i escales de 6 esglaons. Els cubs i els seus escorredors hauran d’anar apilats en un lateral i ben subjectes.
Tot això haurà d’ocupar un lateral de la part posterior de la furgoneta, per deixar espai a l’altra part per a possible maquinaria que hi hagi es transportar, com abrillantadors, fregadores, injectores, màquines de pressió, etc.
És important emmagatzemar els productes, de manera que els més perillosos estiguin sota i els detergents a sobre, perquè, en cas d’incendi, el detergent faci de tallafocs.
Els seients del darrere en tot moment hauran de quedar lliures d’obstacles, perquè poden seure més de 2 treballadors per vehicle. La part davantera, és important que els papers de treball o documentació estan ben subjectes o bé a la part superior del sostre oa la guantera, per què en cas de frenada brusca, no aterrin sobre de les persones.
És important que setmanalment es realitzi una neteja exterior i interior del vehicle, per desallotjar-de material obsolet o brut. Els draps, mopes, motxos, bruts es deixen a les instal·lacions de l’empresa per al seu rentat i desinfecció, i poder reutilitzar-los. Així mateix es reposarà el material que falti, per poder dilluns començar a treballar amb tots els productes necessaris.
Per tant, quan veiem un cotxe d’empresa, no és només un vehicle per anar d’un lloc a un altre, sinó que hi ha molt més darrere.