Servei integral de neteja – Mètodes i consideracions

Servei integral de neteja – Mètodes i consideracions

Segurament que moltes vegades hem sentit a parlar de l’expressió netejar per on veu la sogra, però això en grans superfícies com Centres comercials, Pàrquings, Edificis d’oficines no resulta. Els serveis integrals de neteja inclouen tots els treballs necessaris que puguin necessitar unes instal·lacions.
Normalment, els serveis integrals de neteja es donen en espais de gran envergadura com els citats anteriorment. Aquests serveis poden incloure polit i abrillantat de sòls, neteja mecanitzada de sòls, neteges d’ascensors envidrats.
Llavors, Quin mètode se sol utilitzar en Centres comercials?
A part de netejar superfícies que es van embrutant com cadires, mobiliari. Cal tenir en compte que, en aquest tipus de llocs, on hi ha gran tràfic de persones, el paviment s’ha de netejar mecànicament i també requereix un tractament amb força freqüència, per protegir d’aquesta manera la superfície del sòl.
En aquest cas, estem parlant de passar una fregadora mecànica per realitzar neteges en profunditat i un cristal·litzat amb rotatives, per crear una protecció sobre de les rajoles, per protegir i donar més brillantor a terra. Això és imprescindible en els espais anomenats anteriorment causa de la gran afluència de persones.
Un altre aspecte a tenir en compte són els ascensors. En aquests espais, aquestes instal·lacions han de ser netejades no només per la seva part interior, sinó també per la part que no es veu. Últimament en alguns centres comercials trobem ascensors envidrats, en aquest cas es deuen també els vidres per la part interior del mecanisme perquè es vegi net, ja que uns vidres bruts poden donar una mala imatge a l’empresa. Aquests treballs s’han de realitzar conjuntament amb l’empresa dels ascensors, perquè un mecànic pugui manipular correctament la màquina
A més, trobem també els conductes d’aire. Les reixetes que donen a les instal·lacions es netegen habitualment, però també hem de contemplar el conducte de l’aire. Moltes vegades, els clients solen passar-ho per alt pel fet que volen reduir el pressupost. Però és molt import que aquests conductes estan lliures de gèrmens.
Per poder realitzar serveis integrals de neteja, s’ha de poder donar al client tot tipus de solucions segons les necessitats d’aquest. A més, avui en dia trobem que els clients cada vegada són més exigents. En aquest sector, sense les mans de persones, no es poden realitzar els treballs. Es necessita a més tenir uns coneixements per no danyar superfícies i no posar en perill al client, aplicant productes inadequats, a més del temps a emprar.
Per acabar, si necessitem contractar un servei integral de neteja a Barcelona, ​​hem de contractar una empresa que ens proporcioni tot el que necessitem com maquinària específica, productes adequats, personal qualificat.